Hierbij krijgt u informatie over de manier waarop wij de communicatie voorzien op onze website en tijdens een bestelling.


Taal

Onze website is momenteel volledig in het Nederlands, Frans, Duits en Engels opgebouwd. Indien u een bestelling plaatst kunnen wij uiteraard ook communiceren in het Frans, Duits of het Engels. Let wel dat momenteel alle bijsluiters en bijlagen op deze website ook initieel in het Nederlands zijn. Wij doen al het mogelijke om deze website zo snel mogelijk ook Franstalig te maken.Medische hulpmiddelen bestellen die niet te vinden zijn op de website

Indien u graag een bestelling plaatst van een medisch hulpmiddel dat wel in België in de handel is, maar niet voorkomt in onze bestellijsten / categorieën, kan u dit steeds doen via 'stel een vraag'. Gewoon vermelden welk product u graag had besteld en wij kijken na of we dit voor u kunnen bestellen.Belangrijke informatie bij het bestellen op deze website

Wij bieden u uiteraard steeds de nodige farmaceutische zorg, ofwel rechtstreeks in de apotheek, via onze website, of via begeleidende informatie bij uw bestelling. Wanneer u een geneesmiddel voor de eerste maal gebruikt, wordt er sowieso een woordje uitleg gegeven over de indicatie, eventuele nevenwerkingen, wisselwerking met andere geneesmiddelen die u neemt, etc.


Als u tijdens uw bestellingen op onze website uw nationaal nummer invoert, kunnen wij u een nog betere service garanderen.


Gelieve steeds de bijsluiters aandachtig te lezen.


Indien er bijwerkingen optreden, gelieve onmiddellijk uw behandelende arts te contacteren.


Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.FAGG

Wij werken nauw samen met het fagg, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, voorheen het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid. Dit is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidproducten. Zij werken samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op de nationale en internationale niveaus om de burger van het rationele gebruik van de voor hem noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren. Het fagg bewaakt, in het belang van de volksgezondheid, de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, in klinische ontwikkeling en op de markt.Fagg
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL
Algemeen telefoonnummer +32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)
Algemeen faxnummer +32 2 528 40 01

welcome@fagg.be
www.fagg.beRecent bekeken